Details

Added by on 29/08/2016

VTV4  – Kênh Truyền hình Đối ngoại – phạm vi phủ sóng toàn thế giới và chủ yếu dành cho đồng bào người Việt Nam học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài