Details

Added by on 21/03/2016

Tìm kiếm tài năng Việt Nam, Vietnam’s Got Talent 2016 TẬP 9 – Bán Kết 1 (11/03/2016)