Details

Added by on 21/03/2016

Vietnam’s Got Talent 2016 – Tìm kiếm tài năng Việt Nam – BÁN KẾT 2 – TẬP 10 (19/03/2016)