Added by on 10/03/2014

SCTV7 – Sân khấu – Văn nghệ tổng hợp